כלב שעבר התעללות ברח מהבית-סיפור של תקווה

יש אנשים טובים שמזהים כלבים מוזנחים, חסרי בית ומחזירים תקווה לבעלי החיים ובעיקר את האמונה בבני האדם שהם תלויים בו

סיפור של תקווה

#video

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square